Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara vă invită la Târgul ofertelor educaţionale pentru învăţământul profesional, dual şi tehnic – FII MESERIAŞ, organizat sub egida proiectului LEARNING BY DOING, care va avea loc în perioada 16-17 mai 2019, orele 10 – 18, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, Deva.

Acţiunea propusă face parte din campania de sensibilizare dedicată deopotrivă tinerilor, școlilor cu ofertă de învățământ profesional, împreună și în cooperare cu companiile partenere, susținute de către actorii locali – consilii locale, consilii județene, inspectorate școlare și partenerii membrii ai CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social).

Avem convingerea că doar în parteneriate funcționale și eficiente operaționale la nivel local și în bună cooperare cu structurile naționale este posibilă adecvarea formării profesionale la cererea pieței, în contextul provocărilor socio-economice globale.

Unităţile şcolare participante, împreună cu agenţii economici – parteneri, îşi vor expune oferta de formare pe parcursul celor două zile, evenimentul fiind vizibil şi pe harta europeană a proiectului, iar toate acţiunile dedicate promovării învăţământului profesional, bunele practici şi rezultatele vor fi distribuite către mass-media locală.

Cu sprijinul autorităţilor locale, a Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, vizitatorii – elevi şi părinţi – vor putea beneficia de consiliere pentru carieră şi informaţii despre calificările din oferta educaţională a județului Hunedoara.

De asemenea, unităţile de învăţământ participante vor organiza, împreună cu agenţii economici parteneri, o serie de activităţi demonstrative, concursuri, vor implica părinţii şi elevii în activităţi specifice meseriei, vor face cunoscute parteneriatele educaţionale prin campaniile proprii de promovare.
#LearningbyDoing

Comentariile sunt inchise.